Opvoedingsproject op onze internaten

Respect & verdraagzaamheid

Een accent op...

Wij onderschrijven het opvoedingsproject van de scholen, waar de internen de lessen volgen. Wij benadrukken echter op het internaat enkele bijzondere waarden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid en zin voor engagement
Inzet voor studie, zinvolle ontspanning en huiselijkheid
Gelovig engagement en openheid voor christelijke waarden
Respect voor diversiteit en andere levensbeschouwing
Solidariteit & relatiebekwaamheid
Inspraak en samenspraak
Respect, verdraagzaamheid en fair- play
Creativiteit & eerlijkheid

Wil je een kijkje komen nemen of ontvang je graag meer informatie?

Nieuwen Bosch internaat

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

Julie Billiart internaat

Tweebruggenstraat 36
9000 Gent

Volg ons